Bò Yin Râ Stiftelsen i Sverige
Länkar

Den schweiziska stiftelsen:
www.bo-yin-ra.ch
Det tyskspråkiga förlaget där de tyska böckerna kan beställas:
www.koberverlag.com eller www.koberverlag.ch
Den tyskspråkiga stiftelsen:
www.bo-yin-ra-stiftung.de
Nätbokhandeln
amazon.de där de tyska böckerna kan beställas.
En tysk vänsida:
www.boyinra-freunde.de/
Det engelskspråkiga förlaget Kober Press:
www.kober.com
En annan engelskspråkig sida:
www.boyinra.org där även många av Bô Yin Râ's målningar finns.
Nätbokhandeln
amazon.com där de engelska böckerna kan beställas.
En franskspråkig sida:
www.horteclos.fr
En estnisk sida:
www.byr.ee
En tjeckisk sida:
www.boyinra.cz
En holländsk sida:
www.boyinra.nl/
En sida med böcker på esperanto och spanska i pdf-format:
boyin-ra.org/esperanto/

*

Boyinra-stiftelsen har som ändamål att sprida kännedom om Bô Yin Râ och hans böcker. Vi på stiftelsen arbetar ideellt med att hålla böckerna tillgängliga.
Vi vill gärna få kontakt med andra som läser hans böcker. Intäkterna från bokförsäljningen går främst till tryckning av böcker och lagerhållning.
E-post: info@boyinra-stiftelsen.se
Bô Yin Râ Stiftelsen i Sverige Copyright © 1974-2021